Transparentność

Przejrzystość, dzięki której Darczyńcy ufają zbiórkom prowadzonym przez Szczytny-cel.pI


Szczytny-cel.pl zapewnia najwyższą transparentność w obszarze przyjętych procedur weryfikacji i bezpieczeństwa darowizn. Zbiórki podlegają szczegółowej kontroli, która odbywa się wieloetapowo. Skuteczność przyjętych procedur, to pewność wynikająca z wiarygodnych historii wielu podopiecznych i potrzebujących, których swoją opieką obdarzają nasi Opiekunowie.

Weryfikacja zgłaszającego 

Weryfikacja osoby zgłaszającej, to uwierzytelnienie potwierdzające jej tożsamość. Dzięki metodom, które stosujemy możliwe jest szybkie i skuteczne potwierdzenie tożsamości osoby zgłaszającej bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy krótka chwila, aby nasz Dział Weryfikacji miał pewność, że tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia jest prawdziwa.

Trzyetapowa weryfikacja zbiórek 

Weryfikacja celu zbiórki To pierwszy etap weryfikacji, w którym sprawdzamy autentyczność celu zbiórki. Kontroli poddawana jest dokumentacja medyczna lub inna, na podstawie której Dział Weryfikacji dopuszcza możliwość prowadzenia lub finalizacji zbiórki. To również etap, w którym fundacja poświdcza wiarygodność podopiecznego na podstawie posiadanej dokumentacji.

Rozmowa z Opiekunem To drugi etap weryfikacji, który odbywa się na poziomie zadań podejmowanych przez naszych Opiekunów. Dysponują oni środkami łączności pozwalającymi na szybki kontakt z osobą potrzebująca celem przeprowadzenia rozmowy i oceny wiarygodności, w sytuacji wykrycia nieprawidłowości podczas pierwszego etapu weryfikacji.

Stały nadzór Opiekuna To trzeci etap weryfikacji, który ma charakter ciągły. Oznacza to, że zbiórki prowadzone są pod stałym nadzorem Opiekunów, którzy czuwają nad przebiegiem każdej z nich. Dzięki temu możliwe jest sprawowanie stałej kontroli na prowadzonymi zbiórkami przy jednoczesnym zapewnieniu osobom potrzebującym niezbędnej pomocy w prowadzeniu zbiórek.

Dodatkowo, po każdej zakończonej zbiórce wzywamy zgłaszających do przesłania nam sprawozdania dotyczącego rezultatu wynikającego z przeznaczenia zebranej kwoty na wskazany cel.

Dzięki rozwiązaniom, które wprowadziliśmy możliwe stało się skuteczne wyeliminowanie zagrożeń i zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Darczyńcy ufają zbiórkom prowadzonym przez Szczytny-cel.pl i nie muszą obawiać się o swoje darowizny. Pomoc naszych Opiekunów i metody weryfikacji pozwalają na szybkie i skuteczne przeprowadzenie całego procesu, dzięki któremu każda zbiórka darzona jest zaufaniem i ma szansę zakończyć się sukcesem.