Nasza misja

Powołanie i chęć niesienia pomocy, dzięki której nasi Opiekunowie są w stanie dokonać niemożliwego


Przewodnią ideą powołania instytucji Szczytnego Celu jest zapewnienie skutecznej pomocy podopiecznym fundacji oraz osobom potrzebującym. Doskonale znając ograniczenia wynikające z przyjętych i niezmiennych dotychczas rozwiązań, które na stałe wpisały się w obecny model pozyskiwania funduszy na cele charytatywne w Polsce, przybywamy z misją skutecznego niesienia szerokorozumianej pomocy, wszystkim tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Podstawowym celem programu wsparcia udzielanego przez Opiekunów w ramach pozyskania funduszy na ratowanie życia i zdrowia jest pomoc w skutecznym osiągnięciu celu każdej z prowadzonych zbiórek. Rolą Opiekunów jest nie tylko przygotowanie zbiórki w sposób zapewniający szansę na jej powodzenie, ale i objęcie patronatem każdej z nich. Dzięki temu każda zbiórka prowadzona z pomocą Opiekuna ma szansę zakończyć się sukcesem.

Dlatego musisz wiedzieć, że ich wysiłek jest czymś naprawdę wyjątkowym. Nasi Opiekunowie każdego dnia wykazują się niebywałym zaangażowaniem niosąc skuteczną pomoc osobom potrzebującym w ratowaniu ich życia i zdrowia.

Jest to powód, dla którego powinieneś zrozumieć, że w ramach zintensyfikowanych działań, które podejmują, fundusze pozyskiwane są jedynie obszarze obejmującym m. in.: pomoc osobom chorym, pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, zapewnienie warunków bytowych w trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc osobom dotkniętym skutkami żywiołów.

Ponadto, wsparcie udzielane jest również w sferze pomocy organizacjom non profit oraz pomocy zwierzętom.